„Nie można drugiego człowieka obserwować, nie działając na niego. Staramy się, by działanie to zawsze miało znak dodatni.”

Antoni Kępiński

O nas

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów zrzeszonych przy ośrodku Mocni w Duchu. Pracujemy w różnych nurtach psychoterapii. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, diagnozę psychologiczną, terapię małżeństw i par, psychoterapię grupową oraz Grupy Balinta. Pracujemy z osobami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą, parami oraz rodzinami. Pracujemy zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa i psychoterapeuty. Zespół poddawany jest stałej superwizji.

Sesje prowadzone są bezpośrednio lub online. Psychoterapia jest płatna.

Zapisy na psychoterapię odbywają się przez bezpośredni kontakt e-mailowy z terapeutą bądź pod numerem
571 402 675.

Prowadzimy

Psychoterapia indywidualna

To metoda ukierunkowana na leczenie, pomoc w rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłasza się pacjent / klient, za pomocą środków psychologicznych.

Czytaj więcej...

Psychoterapia małżeństw i par

Jest formą pomocy dla związków, dla których konflikty i nieporozumienia stają się coraz trudniejsze do rozwiązania, a dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów, przestają być skuteczne.

Czytaj więcej...

Diagnoza psychologiczna

To proces, w którym psycholog, w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne podejmuje działania mające na celu rozpoznanie i zgłębienie psychologicznych mechanizmów osoby badanej.

Czytaj więcej...

Psychoterapia grupowa

Jest ona szczególnie pomocna w sytuacjach, kiedy wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami w procesie zmiany.

Czytaj więcej...

Grupy Balinta

Grupa Balinta to grupowe spotkanie, mające na celu doskonalenie umiejętności osób profesjonalnie zajmujących się pomocą innym.

Czytaj więcej...

Superwizja

Głównym celem superwizji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do refleksji dla superwizanta do przyglądania się pracy z pacjentem, swoim reakcjom, etapom procesu psychoterapii.

Czytaj więcej...

Opinie naszych pacjentów

Zapraszamy

DOM MIŁOSIERDZIA w Łodzi

Dom Miłosierdzia funkcjonuje przy kościele jezuitów w Łodzi i podlega pod Mocnych w Duchu. Wejście do Domu Miłosierdzia obok księgarni.

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Kontakt